รูปทรงชวนคิด (รูปเรขาคณิตสามมิติ)

รูปทรงชวนคิด (รูปเรขาคณิตสามมิติ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 3…

สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เรียกว่าเซลล์

สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เรียกว่าเซลล์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1…

มารู้จักประชาคมอาเซียน

มารู้จักประชาคมอาเซียน ชื่อเจ้าของผลงาน นายสมชาย จิ้วสกุล โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน สำนักงานเขตตลิ่งชัน