ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
รายละเอียด ของ อาหารหลัก 5 หมู่
PropertyValue
ชื่ออาหารหลัก 5 หมู่
คำอธิบายบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา จัดทำโดย นายณัฐวุฒิ เชาว์พาณิชย์เจริญ อาจารย์2 ระดับ 7 โรงเรียนวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กทม. (Powee Point*ppt)ขนาดไฟล์ 667KB เป็นการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ ปี 2549
ชื่อไฟล์Link to cai_phy_p0003.ppt
ขนาดของไฟล์Link
ชนิดของไฟล์ppt (ชนิดของไฟล์: link)
ผู้สร้างadmin
สร้างเมื่อ: 07.08.2007 11:28
แสดงทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยEditor
ความนิยม5554 ความนิยม
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ 02.05.2012 13:50
โฮมเพจ
CRC เช็ครวม
MD5 เช็ครวม