ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
รายละเอียด ของ คอมพิวเตอร์เบื่องต้น
PropertyValue
ชื่อคอมพิวเตอร์เบื่องต้น
คำอธิบายบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื่องต้น สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดทำโดยโรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ สำนักงานเขตบางซื่อ กทม.เป็นการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ ปี 2549 (Flash Player *exe) ขนาดไฟล์ 6.33MB
ชื่อไฟล์Link to cai_techno_f0001.exe
ขนาดของไฟล์Link
ชนิดของไฟล์exe (ชนิดของไฟล์: link)
ผู้สร้างadmin
สร้างเมื่อ: 06.08.2007 18:07
แสดงทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยEditor
ความนิยม501 ความนิยม
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ 16.11.2007 14:06
โฮมเพจ
CRC เช็ครวม
MD5 เช็ครวม