ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
ภาษาไทย

เอกสารวันที่ส่งมอบ

บทเรียน CAI Multimedia เรื่อง เงาะป่าพาแต่งกลอนแปด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโคงการผลิตบทเรียน CAI Multimedia ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จัดทำโดย กลุ่มงานผลิตสื่อและเผยแพร่ กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
สื่อที่ดีที่สุดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2556 เรื่อง เรียนรู้ส่วนประโยค จากโลกห้องสมุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โดย นางศิริวรรณ อุปสิทธิ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนประชาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน
สื่อที่ดีที่สุดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2556 เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นางดวงแข พันธ์ภูงา ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ สำนักงานเขตหนองจอก
สื่อที่ดีที่สุดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2556 เรื่อง คำนามน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นายธนณัฐ์ สุรวงค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ สำนักงานเขตบางกอกน้อย
ชื่อสื่อ การเขียนประกาศ จัดทำโดย โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ สำนักงานราษฎร์บูรณะ สื่อที่ดีที่สุดประจำปี 2555 ของโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ สำนักงานราษฎร์บูรณะ
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 5 จาก 31