ทฤษฎีสี

ทฤษฎีสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ระดับชั้น ประถมปีที่ 4-6 เป็นการผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์…

ท่องเที่ยวระบบสุริยะจักรวาลกับต้นกล้า

ท่องเที่ยวระบบสุริยะจักรวาลกับต้นกล้ากันเถอะ โดย นางเนตนภา ศรีจำพลัง โรงเรียนวัดสุทัศน์…

อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์

อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4…

ประชาธิปไตยของไทย

บทเรียน (powerpoint) เรื่อง ประชาธิปไตยของไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม…