คู่มือการใช้ QR Code ส่งเสริมการอ่านภาษาไทย ชั้น ป.2

โปรดให้คะแนนสื่อการเรียนรู้

คู่มือการใช้ QR Code ส่งเสริมการอ่านภาษาไทย ชั้น ป.2

 

QR   CODE             คลิ๊กที่นี่ 

คู่มือการใช้ QR Code ส่งเสริมการอ่านภาษาไทย ชั้น ป.1

โปรดให้คะแนนสื่อการเรียนรู้

คู่มือการใช้ QR Code ส่งเสริมการอ่านภาษาไทย ชั้น ป.1

 

QR   CODE             คลิ๊กที่นี่ 

คู่มือ QR Code เด็กปฐมวัยและเด็กการศึกษาพิเศษ

โปรดให้คะแนนสื่อการเรียนรู้

คู่มือ QR Code เด็กปฐมวัยและเด็กการศึกษาพิเศษ

 

QR   CODE            คลิ๊กที่นี่